5 Nhóm Nhạc Nam Đình Đám Một Thời Bây Giờ Ra Sao?Showbiz Việt trong quá khứ từng có giai đoạn mà các nhóm nhạc nam làm mưa làm gió như nhóm 1088, nhóm MTV, nhóm GMC, nhóm AC&M, hay nhóm Quả …

About soulslide