Album Đoạn Tuyệt – Trả Hết Ân Tình | Ngọc Hân ft Khưu Huy VũAlbum Đoạn Tuyệt – Trả Hết Ân Tình | Ngọc Hân ft Khưu Huy Vũ Track list: 01. Trả Hết Ân Tình 02. Đoạn Tuyệt 03. Tình Xưa 04. Lại Nhớ Người Yêu 05. Chuyện…

About soulslide