Mỹ Tâm đã tặng album cho Vũ Hà sau màn xin đĩa, anh quẩy tưng bừngSau màn hát Người hãy quên anh đi xin đĩa Vũ Hà đã được Mỹ Tâm gởi tặng đĩa kèm theo chữ ký …

About soulslide